Lietošanas noteikumi

Šis līgums tiek slēgts starp biedrība"Lifepower", reģ. Nr. 50008280101, juridiskā adrese: Induļa iela 17, Rīga, LV-1048, Latvija (turpmāk tekstā Lifepower) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē www.lifepower.lv (turpmāk tekstā – Veikals).

Interneta veikala darbību nodrošina un uztur biedrība Lifepower.

Pircējam ir tiesības saņemt Lifepower veikalā piedāvātās preces vai pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgo priekšapmaksu. Katras preces/pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Lifepower, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Lifepower veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt bojāta.

Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:
Patērētāju tiesību aizsardzības likums; Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu"; Lifepower ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Lifepower neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama.

Veikals
Interneta veikals "Lifepower" ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta preču/pakalpojumu iegādei internetā. Veikals ir pieejams interneta adresē www.lifepower.lv. Vietnē www.lifepower.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētājiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Intelektuālais īpašums
Vietnes saturs ir Lifepower intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana
Jebkurš vietnes apmeklētājs bez ierobežojuma var pasūtīt un apmaksāt vietnē pieejamās preces un pakalpojumus.

Preces piegāde
Preces piegādi veic kurjers caur pakomātiem visā Latvijā. Preču piegāde tiek veikta darba dienās.

Precīza preču piegādes izpilde
Preces tiek piegādātas uz pasūtījumā norādīto adresi 3 darba dienu laikā. Precīza pasūtījuma termiņa izpilde iespējama, ja tiek veikta savlaicīga pasūtījuma apmaksa, norādīta precīza piegādes adrese, kontakttelefons, ārdurvju kodi (ja tādi ir), biroja vai uzņēmuma nosaukums un cita piegādei nepieciešamā informācija.

Konfidencialitāte
Veikals Lifepower garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām.

Saziņa
Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei. Apstiprinot www.lifepower.lv lietošanas noteikumus, lietotājs piekrīt saņemt aktuālo informāciju un jaunumus par īpašajiem piedāvājumiem, izmaiņām un veikala preču klāsta papildinājumiem.

Strīdi un pretenzijas
Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā.
Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

Made on
Tilda